دیسایپلومتر

دیسایپلومتر چطوری کار میکند؟

سوالات به سه قسمت ارزیابی، اولویت بندی و خودشناسی تقسیم میشوند. در دو قسمت اول دیسایپلومتر شما را ارزیابی میکند، و در قسمت اخر ارزیابی را با شناختی که از خود دارید مقایسه میکند.

Disciplometer
تصویر:asphoto777,123rf.jpg

نحوه ی پاسخگویی سوالات قسمت های اول و سوم به صورت حرکت دادن مهره ی روی نوار میباشد. سمت راست به معنای کمتر یا عدم اعمال است، در سمت چپ بیشتر یا به طور کامل اعمال می شود. به عنوان مثال:
به ندرت اتفاقی باعث فاصله رابطه من با عیسی مسیح میشود.

و در قسمت دوم سوالات میبایست گزینه های داخل کادر را به ترتیب اولویت بندی کنید، به طوری که بالاترین گزینه بیشترین اولویت را برای شما دارد. به عنوان مثال:

چه چیزی از کتاب مقدس را دوست دارید تجربه کنید ؟

  • دعوت و موعظه شائول در مقابل دمشق
  • شام آخر عیسی مسیح با شاگردان
  • شستن پای شاگردان توسط عیسی مسیح
  • موعظه پطروس در پنطیکاست

پاسخ دادن به سوالات دیسایپلومتر حدودا بین هفت تا سیزده دقیقه دقیقه زمان میبرد.

~7-13min

در انتها باید اطلاعات شخصی خود مانند نام، سن، مدت زمانی که مسیحی هستید و پست الکترونیک یا شماره تلفن/واتس اپ را وارد کنید. از این طریق میتوانید ارزیابی خود و یک وقت برای ترمین حضوری/آنلاین دریافت کنید، در غیر این صورت ارزیابی را دریافت نخواهید کرد.

Disciplometer

در این ترمین درباره ی ارزیابی دیسایپلومتر در مقایسه با شناختی که از خود دارید، در زمینه های دعا، ماموریت، اطاعت، فداکاری، عشق به عیسی و راه های پیشرفت و رشد در این زمینه ها صحبت میشود.

Disciplometer

همچنین شخصی دیگر میتواند برای ارزیابی دقیق تر دیسایپلومتر را برای شما انجام دهد. شما باید از قبل دیسایپلومتر را برای خود انجام داده باشید و کد خود را با شخص مورد نظر به اشتراک بگذارید.

Disciplometer